Tượng Voi đá, mã số tượng VOID517

Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước voi cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,3m đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Voi Đá #VDTL688

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL688

Tượng Voi Đá #VDTL738

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL738

Tượng Voi Đá #VDTL215

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL215

Tượng Voi Đá #VDTL109

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL109

Phù Điêu Voi Đá #VDTL226

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL226

Tượng Voi Đá #VDTL469

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL469

Tượng Voi Đá #VDTL227

Tượng Voi đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số tượng: #VDTL227


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP