TÔN TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG TV3

Tứ Đại Thiên Vương cùng Phạm Thiên và Thiên Chúng thuộc cõi trời dục giới, là những vị thần bảo hộ Phật Pháp, cũng như hộ trì chúng sanh tu tập thiện pháp, tồi phá trừng phạt những kẻ tà ác bất thiện xâm hại Phật Pháp.

Theo hệ thống tùng lâm Phật Giáo  thì Tứ Thiên Vương được thờ trong Thiên Vương Điện cùng với Hộ Pháp Vi Đà Thiên và Di Lặc Bồ Tát để bảo hộ Phật Pháp và chúng sanh, là những vị thần canh giữ chùa. Vì vậy Thiên Vương Điện được đặt sau Sơn Môn

 

 Tượng Tứ Đại Thiên Vương, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối, kích thước tượng cao 2m. Thời gian nhận đơn hàng đến thời gian hoàn thành là 2 tháng. Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,7m đến 4m

Mọi yêu cầu xin vuui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG TV2

Tứ Đại Thiên Vương cùng Phạm Thiên và Thiên Chúng thuộc cõi trời dục giới, là những vị thần bảo hộ Phật Pháp, cũng như hộ trì chúng sanh tu tập thiện pháp, tồi phá trừng phạt những kẻ tà ác bất thiện xâm hại Phật Pháp.

Theo hệ thống tùng lâm Phật Giáo  thì Tứ Thiên Vương được thờ trong Thiên Vương Điện cùng với Hộ Pháp Vi Đà Thiên và Di Lặc Bồ Tát để bảo hộ Phật Pháp và chúng sanh, là những vị thần canh giữ chùa. Vì vậy Thiên Vương Điện được đặt sau Sơn Môn

 

 Tượng Tứ Đại Thiên Vương, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối, kích thước tượng cao 2m. Thời gian nhận đơn hàng đến thời gian hoàn thành là 2 tháng. Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,7m đến 4m

Mọi yêu cầu xin vuui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG MÃ SỐ TV1

Tứ Đại Thiên Vương cùng Phạm Thiên và Thiên Chúng thuộc cõi trời dục giới, là những vị thần bảo hộ Phật Pháp, cũng như hộ trì chúng sanh tu tập thiện pháp, tồi phá trừng phạt những kẻ tà ác bất thiện xâm hại Phật Pháp.

Theo hệ thống tùng lâm Phật Giáo  thì Tứ Thiên Vương được thờ trong Thiên Vương Điện cùng với Hộ Pháp Vi Đà Thiên và Di Lặc Bồ Tát để bảo hộ Phật Pháp và chúng sanh, là những vị thần canh giữ chùa. Vì vậy Thiên Vương Điện được đặt sau Sơn Môn

 

 Tượng Tứ Đại Thiên Vương, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối, kích thước tượng cao 2m. Thời gian nhận đơn hàng đến thời gian hoàn thành là 2 tháng. Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,7m đến 4m

Mọi yêu cầu xin vuui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

 


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP