Tượng Tiêu Diệm Hộ Pháp cao 2,2m Mã Số TDHP22

Tượng Tiêu Diệm Hộ Pháp được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2,2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi có nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,6 đến 7m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Tiêu Diệm Hộ Pháp cao 1,2m Mã Số TDHP12

Tượng Tiêu Diệm Hộ Pháp được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi có nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,6 đến 7m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP