Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát cao 1,5m Mã Số CDBT159

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 2,2m Mã Số CDBT225

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2,2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 1,2m mã số CDBT121

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát cao 2m Mã Số CDBT17

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát cao 1,5m Mã Số CDBT15

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 0,8m Mã Số CDBT8

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,8m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 3m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát cao 1,5m Mã Số CDBT1

Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 3m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP