Tượng Tam Thế Phật ngồi mã số TTPNT12

Tượng Tam Thế Phật ngồi được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3m đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Tam Thế Phật cao 80cm

Tượng Tam Thế Phật cao 80cm được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Tam Thế Phật cao 2m Mã Số TTP2

Tượng Tam Thế Phật được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước mỗi tượng cao 2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Tam Thế Phật cao 60cm Mã Số #TTTL458

Tượng Tam Thế Phật được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 60cm

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP