Tượng Sư Tử Đá #STTL6975

Tượng Sư Tử bằng đá được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước chiều dài 1,35m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Sư Tử Đá #STTL688

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL688

Tượng Sư Tử Đá #STTL779

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL779

Tượng Sư Tử Đá Cà Rốt #STTL767

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL767

Tượng Sư Tử Đá #STTL677

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL677

Tượng Sư Tử Đá #STTL578

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá xanh cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL578

Tượng Sư Tử Đá #STTL679

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL679

Tượng Sư Tử Đá #STTL637

Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã số sản phẩm: #STTL637


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP