Tôn tượng ngài Quan Âm Tự Tại

Tôn Tượng Ngài Quan Âm Tự Tại được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối, kích thước tượng cao 1,3m. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng từ 3 tuần đến 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tượng Quan Âm Tự Tại cao 1,6m mã số QATT16A

Tôn Tượng Ngài Quan Âm Tự Tại được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối, kích thước tượng cao 1,6m. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng từ 3 tuần đến 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 3m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Quan Âm Tự Tại cao 1,2m mã số QATT12AA

Tượng Quan Âm Tự Tại được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 1,5m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ:

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quan Âm Tự Tại cao 1,2m mã số QATT12A

Tượng Quan Âm Tự Tại được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 1,2m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ:

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quan Âm Tự Tại cao 1,5m mã số QATT15

Tượng Quan Âm Tự Tại được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 1,5m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ:

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Quan Âm Tự Tại cao 1,5m Mã Số QATT5

Tượng Quan Âm Tự Tại được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 1,5m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,5 đến 3m

Liên hệ:

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Quan Âm Tự Tại cao 1,7m Mã Số QATT1

Tượng Quan Âm Tự Tại được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 1,7m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,5 đến 3m

Liên hệ:

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP