Tượng Phổ Hiến Bồ Tát-Văn Thù Bồ Tát mã số PHTL639

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2,2m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,3m đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Phổ Hiến Bồ Tát-Văn Thù Bồ Tát mã số PHTL635

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Bồ Tát mã số PHTL672

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước kích thước tượng cao 1,6m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Bồ Tát mã số PHTL547

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Bồ Tát mã số PHTL25

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát-Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,4 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP