Tượng Di Lặc cao 2,5m mã số DLDT32

Tượng Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2,5m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Di Lặc cao 2m mã số DLDT25

Tượng Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 2m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Di Lặc Đá xám cao 1,2m mã số DLDX1

Tượng Di Lặc đá xám được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Di Lặc Cầm Gậy Như Ý #DLTL877

Tượng Di Lặc cầm gậy Như Ý, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3m đến 5m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số tượng: #DLTL887

Tượng Di Lặc vác cành đào #DLTL193

Tượng Di Lặc vác cành đào, được chế tác từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3m đến 5m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số tượng: #DLTL193

Tượng Lục Tặc mã số tượng #DLTL466

Tượng Lục Tặc được chế tác từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3m đến 2m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số tượng: #DLTL446


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP