TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC CAO 1,7M MÃ SỐ DLT7

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 1,7m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC CAO 1,2M MÃ SỐ DL2M

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC CAO 1,7M MÃ SỐ DLVD17

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 1,7m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỰC PHẬT DI LẶC CAO 1,6 MÃ SỐ DLSV16

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 1,6m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 3m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC CAO 0,8M MÃ SỐ DLNY8

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 0,8m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC VÁC CÀNH ĐÀO CAO 2M MÃ SỐ DLD2

Tôn Tượng Phật Di Lặc vác cành đào được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 2m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC CAO 1,5M MÃ SỐ DLV15

Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra cơ sở còn nhận tạc theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 4m. 

Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

      Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tượng Di Lặc cao 50cm, mã số DLN35

Tượng Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,5m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP