Ngựa đá mã số tượng NDTL999

Tượng Ngựa đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 5m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Ngựa Đá #NDTL277

Tượng Ngựa Đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2,5m

Mã số sản phẩm: #NDTL277

Tượng Ngựa Đá #NDTL655

Tượng Ngựa Đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2,5m

Mã số sản phẩm: #NDTL655

Tượng Ngựa Đá Cà Rốt Vàng #NDTL266

Tượng Ngựa Đá cà rốt vàng được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt vàng nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2,5m

Mã số sản phẩm: #NDTL266

Tượng Ngựa Đá Có Cánh #NDTL696

Tượng Ngựa Đá có cánh được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2,5m

Mã số sản phẩm: #NDTL696

Tượng Ngựa Đá #NDTL368

Tượng Ngựa Đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2,5m

Mã số sản phẩm: #NDTL368


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP