Tượng Lân Đá LATL699

Tượng Lân đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 6m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Lân Đá #LATL638

 Lân kích thước từ 0,5 đến 4m được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Tượng Lân Đá #LATL655

Tượng Lân đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m

Mã Số sản phẩm: #LATL655

Tượng Lân Đá #LATL468

 Tượng Lân đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m

Mã Số sản phẩm: #LATL468

Lân Đá #LATL553

Tượng Lân đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m

Mã Số sản phẩm: #LATL553


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP