Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca cao 3m.

Tôn Tượng Đức Bổn Sư thành đạo cao 3m. Mã Số tượng TCHT13, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành trong vòng từ 3 tuần đến 3 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thành Đạo cao 3m, mã số tượng TCHT3

Tôn Tượng Đức Bổn Sư thành đạo cao 3m Mã Số tượng TCHT3, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,4m đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Bổn Sư Chuyển Pháp Luân cao 2m Mã Số tượng TCHT2

Tôn Tượng Đức Bổn Sư chuyển pháp luân cao 2m Mã Số tượng TCHT2, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành trong khoảng thời gian từ 3 tuần đến 3 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà cao 4m Mã Số ADHT4

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà cao 4m Mã Số tượng ADHT4, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Bổn Chuyển Pháp Luân cao 2m mã số tượng TCHTC2

Tôn Tượng Đức Bổn Sư chuyển pháp luân cao 2m Mã Số tượng TCHTC2, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Bổn Sư Nhập Nết Bàn Tượng kích thước 3m Mã Số TCHTB3

Tôn Tượng Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng 3m. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,4m đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn 

 

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà cao 2,5m mã số tượng ADHT25

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà kích thước 2,5m Mã Số tượng ADHT25, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà cao 3m mã số tượng ADHT3

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà cao 3m Mã Số tượng ADHT3, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,4m đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP