Tượng Quán Thế Âm ngự long QADRTL230

Tượng Quan Âm Ngự Long được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối tượng cao 5m

Mã số Tượng: QADRTL230

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 5m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Tượng Quán Thế Âm ngồi mã số QANTL5

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, viền áo có hoa văn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,5m

Mã số Tượng: QANTL5

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,5m đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quan Âm đứng có hào quang mã số QADTL15

Tượng Quán Thế Âm đứng trên đài sen có hào quang phía sau, viền áo có hoa văn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 4m

Mã số Tượng: #QANTL15

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,5m đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quán Thế Âm cầm nhành liễu QANLTL169

Tượng Quán Thế Âm cầm nhành liễu đứng trên đài sen, viền áo có hoa văn được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối kích thước tượng cao 2m

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu kích thước từ 0,5m đến 5m

Mã số Tượng: QANTL169

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subcategories


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP