Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen mã số QANTL469

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối chiều cao 2m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 4m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quan Âm Ngồi mã số QANTL377

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối kích thước 30cm

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 4m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quan Âm Ngự Long Mã Số #QADNL629

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên rồng, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,5m đến 4m

Mã số sản Phẩm: #QADNL629

Điện thoại: 0932 556 247

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Quan Âm ngự long Mã Số QADTL984

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên rồng, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 3m

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5 đến 5m

Mã số sản Phẩm: QADTL984

Điện thoại: 0932 556 247

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng QADTL50

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Đứng được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối tượng cao 2m

Mã số Tượng: QADTL50

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 5m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quán Thế Âm đứng có hào quang QADTL12

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Đứng có hào quang phía sau được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối kích thước tượng cao 3,5m

Mã số Tượng: QADTL12

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,6 đến 5m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Quán Thế Âm bồng hoa sen QADTL45

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bồng hoa sen được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối tượng cao 2,2m

Mã số Tượng: QADTL45

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 5m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Subcategories


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP