Tôn Tượng Bạch Y Quan Âm cao 5m Mã Số QADT52

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm cao 5m Mã Số tượng QADT52, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Tam Thân Ngài Quán Thế Âm cao 3m Mã Số tượng QATT3

Tôn Tượng Tam Thân Ngài Quán Thế Âm cao 3m Mã Số tượng QATT3, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối. Tôn tượng ngài được tạc 3 thân trên cùng một khối đá tự nhiên. Kích thước tượng cao 3m. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 5m

Mọi chi tiết cần được tư  vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo /Viber: 0932 556 247

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm cao 7m mã số QAHT7M

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm cao 7m Mã Số tượng QAHT2M, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 3 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,8m đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

 Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm có hào quang cao 4m mã số QAHT4M

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm có hào quang cao 4m.  Mã Số tượng QAHT4M, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,35 đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm Ngự Sen cao 3m Mã Số QANS3

Tôn Tượng Ngài Quán Thế Âm ngự sen cao 2m. Mã Số tượng QANS3, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Thời gian nhận đặt tượng và thời gian hoàn thành tượng là 2 tháng.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác tượng theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 7m

Mọi chi tiết cần được tư vấn hoặc gửi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.

Điện Thoại/ Zalo/ Viber: 0932 556 247

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: dieukhacdahongtam

Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

Tượng Bạch Y Quan Âm cao 5m Mã Số QADT5

Tượng Bạch Y Quan Âm được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 5m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu, với kích thước từ 0,5 đến 5m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tượng Bạch Y Quan Âm cao 2m Mã Số QADT2

Tượng Bạch Y Quan Âm được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 2m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 7m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Quan Âm cao 5m Mã Số QAD5

Tượng Bạch Y Quan Âm được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, tượng cao 5m.

Ngoài ra cơ sở chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,5m đến 7m

Liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Subcategories


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP