Nghê Đá Thuần Việt mã số NDTV2

Nghê đá Việt Nam được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt nguyên khối. Kích thượng tượng cao 60cm.

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 4m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghê Đá Thuần Việt mã số NDTV1

Nghê đá Việt Nam được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt vàng nguyên khối. Kích thượng tượng cao 80cm.

Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3 đến 5m

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP