Đèn đá

Đèn đá đước chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước đèn cao từ 0,5m đếm 5m.

Liên hệ đặt hàng hoặc để được tư vấn:

Điện Thoại: 0932 556 247

Website: http://www.tuongdanonnuoc.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yahoo: tuongdanonnuoc

Facebook: dieukhacdanguhanhson

 

Đèn đá #DDTL385

Đèn Đá được chế tác từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối

Mã số: #DDTL385

Tủ Thờ bằng đá #TTTL688

Tủ thờ bằng đá được chế tác từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,5 đến 1,5m

Mã số: #TTTL688

Hạc Chầu #HCTL438

Hạc chầu được chế tác từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,5 đến 2,5m

Mã số: #HCTL438

Đèn Đá #DDTL467

Đèn Đá được chế tác từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối

Mã số: #DDTL467

Đèn Đá #DDTL218

Đèn Đá được chế tác từ đá trắng cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,5m đến 3m

Mã số tượng: #DDTL218


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP