Chú Tiểu mã số CTC54

Chú tiểu được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 50cm

Liên hệ: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP