Lục Bình Đá Trắng #LBTL138

Lục Bình được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá trắng nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã sản phẩm: #LBTL138

Lục Bình Đà Cà Rốt #LBTL699

Lục Bình được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

Mã sản phẩm: #LBTL699

Lục Bình #LBTL647

Lục Bình được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL647

Chậu Hoa #CHTL579

Chậu Hoa được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL579

Chậu Hoa #CHTL468

Chậu Hoa được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL468

Chậu Hoa #CHTL399

Chậu Hoa được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL399

Chậu Hoa #CHTL147

Chậu Hoa được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL147

Chậu Hoa #LBTL246

Chậu Hoa được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 2m

Mã sản phẩm: #CHTL246


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP