Lục Bình Đá Ngọc Pakistan #LBTL258

Lục Bình được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá Ngọc Pakistan nguyên khối, toàn thân được chạm nổi, kích thước từ 0,3m đến 1,5m

Mã sản phẩm: #LBTL258


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP