sound by Jbgmusic

Tượng đá non nước : Đà Nẵng - Việt Nam

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

 • TÔN TƯỢNG NGÀI QUÁN THẾ ÂM

  Tôn tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Kích thước tượng từ 0,5m đến 7m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

 • TÔN TƯỢNG NGÀI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI

  Tôn tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Tự Tại, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Kích thước tượng từ 0,5m đến 5m.

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

 • TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA- ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

  Tôn tượng Đực Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên nguyên khối. Kích thước tượng từ 0,5m đến 5m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

 • TÔN TƯỢNG NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

  Tôn Tượng Địa Tạng Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 7m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

 • TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DI LẶC

  Tôn Tượng Phật Di Lặc được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá  nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

        

   

 • TÔN TƯỢNG ĐỨC CHUẨN ĐỀ-THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

  Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn- Chuẩn Đề Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,5m đến 5m

  Liên hệ đặt hàng hoặc gửi yêu cầu:

     CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
  Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

   

   

 • TÔN TƯỢNG ĐỨC PHỔ HIỀN- VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

  Tượng Phổ Hiền và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 4m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TÔN TƯỢNG THẬP BÁT LA HÁN.

  Tôn tượng Thập Bát La Hán, được tạc hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m.

  Tất cả các tôn tượng do cơ sở Điêu Khắc Đá Hồng Tâm tạc đều mang phong cách riêng, nét chạm khắc tinh xảo, các chi tiết, hoa văn rất kỳ công, khiến cho bức tượng sau khi hoàn thành sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có hồn và sống động.

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

   

 • LƯ HƯƠNG ĐÁ

  Lư Hương và đèn đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m

        Liên hệ:

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

  Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932 556 247

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Email: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn 

   

 • TƯỢNG CHÚ TIỂU.

  Tượng Chú Tiểu được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 1m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

   

   

 • NGHÊ ĐÁ VIỆT NAM

  Tượng Nghê đá thuần Việt, được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối kích thước từ 0,4 đến 3m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

 • TƯỢNG QUAN CÔNG

  Tất cả các sản phẩm tượng Quan Công đều được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 7m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TƯỢNG TAM ĐA (PHÚC-LỘC-THỌ)

  Phúc Lộc Thọ hay Phước Lộc Thọ là thuật ngữ thường được sử dụng trong văn hóa Trung Hoa và những văn hóa chịu ảnh hưởng từ nó, để nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp là: những điều lành (Phúc), sự thịnh vượng (Lộc), và tuổi thọ (Thọ). Mỗi điều tượng trưng cho một vị thần, ba vị này thường gọi chung là ba ông Phúc-Lộc-Thọ hay Tam Đa, và thường không được tách rời. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • ĐÈN ĐÁ-TỦ THỜ

  Đèn Đá được chế tác từ đá  nguyên khối, kích thước từ 0,5 đến 5m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

        

   

   

 • CHẬU HOA-LỤC BÌNH

  Tất cả các sản phẩm chậu hoa-lục bình đều được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TƯỢNG VOI ĐÁ

  Theo phong thủy, voi có thể mang lại may mắn và thành công về mặt tài chính cho gia đình. Chúng được ngưỡng mộ vì có trí thông minh, sức mạnh và nhân phẩm tuyệt vời. Chúng vừa có phẩm chất con người vừa có phẩm chất của thần linh, nên với người Phương Đông voi là biểu tượng chung của sự may mắn, được thờ cúng và tôn vinh.Tượng Voi bằng đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

   

 • TƯỢNG HỔ ĐÁ
  Tượng hổ được coi là biểu tượng quyền lực công danh thăng tiến, có thể trị được tà ma, giải hạn. Tượng hổ có thể dùng tượng đá hoặc bằng đồng. Tượng hổ nên đặt ngoài vườn hướng ra cổng hoặc đặt trước cổng có đường chạy thẳng vào. Tượng nhỏ có thể để bàn, có tác dụng chế sát, trợ giúp kinh doanh thăng tiến. Đặt tượng Hổ trước cửa có hành lang chạy vào có tác dụng chế sát.
   
  Tượng Hổ bằng đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Liên hệ: 0932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

 • PHÙ ĐIÊU ĐÁ

  Phù Điêu bằng đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

 • ẢNH TƯỢNG CHÚA- ĐỨC MẸ MARIA

  Tượng Đức Chúa-Đức Mẹ được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 7m.

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

   

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

    

 • CHIM ĐẠI BÀNG BẰNG ĐÁ

  Tất cả các sản phẩm chim đại bàng đều được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
  Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TƯỢNG SƯ TỬ

  Tượng Sư Tử đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cẩm thạch nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m.

   Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

 • LÂN BẰNG ĐÁ

  Tượng Lân đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 3m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

 • TƯỢNG NGỰA ĐÁ

  Tượng Ngựa bằng đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,3m đến 5m.

  Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
  Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TÔN TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

  Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước từ 0,5 đến 7m.

  Vận chuyển lắp đặt và giao tượng trên toàn quốc.

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng.
  Điện Thoại/Zalo/Viber: 0932556247
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website:http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

 • TTON TƯỢNG TAM THÂN QUAN ÂM (QUAN ÂM TAM DIỆN)

  Tôn Tượng Tam Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối. Kích thước tượng cao từ 0,6 đến 7m. 

  Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   

   

   

 • TÔN TƯỢNG KIM CANG - TIÊU DIỆN HỘ PHÁP

  Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối.

  Kích thước tượng cao từ 0,6 đến 4m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

   

   

 • TÔN TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

  Tượng Tứ Đại Thiên Vương, Kim Cang, Bát Bộ Kim Cương được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng từ 0,5 đến 5m. Chúng tôi giao tượng tận nơi trong nước cũng như nước ngoài.

        Liên hệ đặt tượng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ

  CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÁ HỒNG TÂM

  Địa chỉ: 22 Huyền Trân Công Chúa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Điện thoại/Viber/Zalo: (84) 932 556 247

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: dieukhacdahongtam

  Website http://www.tuongdanonnuoc.vn

   

   


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP